1039 Ackumulerade avskrivningar på patent

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
10 Immateriella anläggningstillgångar
I kontogrupp 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1039 Ackumulerade avskrivningar på patent

Konto 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent är ett tillgångskonto. Kontot 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1039 Ackumulerade avskrivningar på patent ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1039 Ackumulerade avskrivningar på patent hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
10 Immateriella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1039 Ackumulerade avskrivningar på patent ↑ Ökar ↓ Minskar