1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
10 Immateriella anläggningstillgångar
I kontogrupp 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande

Konto 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande är ett tillgångskonto. Kontot 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
10 Immateriella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande ↑ Ökar ↓ Minskar