1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
13 Finansiella anläggningstillgångar
I kontogrupp 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag

Konto 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
13 Finansiella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag ↑ Ökar ↓ Minskar