1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
13 Finansiella anläggningstillgångar
I kontogrupp 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag

Konto 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag är ett tillgångskonto. Kontot 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
13 Finansiella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1337 Andelar i handelsbolag, intresseföretag ↑ Ökar ↓ Minskar