1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
13 Finansiella anläggningstillgångar
I kontogrupp 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del

Konto 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del är ett tillgångskonto. Kontot 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
13 Finansiella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del ↑ Ökar ↓ Minskar