1619 Övriga fordringar hos anställda

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
16 Övriga kortfristiga fordringar
I kontogrupp 1619 Övriga fordringar hos anställda hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1619 Övriga fordringar hos anställda

Konto 1619 Övriga fordringar hos anställda är ett tillgångskonto. Kontot 1619 Övriga fordringar hos anställda hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1619 Övriga fordringar hos anställda ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1619 Övriga fordringar hos anställda hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1619 Övriga fordringar hos anställda ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
16 Övriga kortfristiga fordringar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1619 Övriga fordringar hos anställda ↑ Ökar ↓ Minskar