1770 Tillgångar av kostnadsnatur

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I kontogrupp 1770 Tillgångar av kostnadsnatur hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1770 Tillgångar av kostnadsnatur

Konto 1770 Tillgångar av kostnadsnatur är ett tillgångskonto. Kontot 1770 Tillgångar av kostnadsnatur hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1770 Tillgångar av kostnadsnatur ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1770 Tillgångar av kostnadsnatur hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1770 Tillgångar av kostnadsnatur ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1770 Tillgångar av kostnadsnatur ↑ Ökar ↓ Minskar