17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
I kontogrupp 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.