2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
20 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital

I kontogrupp 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital[redigera]

Konto 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital är ett skuldkonto. Kontot 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
20 Eget kapital ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2061 Eget kapital/stiftelsekapital/grundkapital ↓ Minskar ↑ Ökar