2240 Avsättningar för uppskjutna skatter

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
22 Avsättningar för uppskjutna skatter

I kontogrupp 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2240 Avsättningar för uppskjutna skatter[redigera]

Konto 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter är ett skuldkonto. Kontot 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2240 Avsättningar för uppskjutna skatter ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2240 Avsättningar för uppskjutna skatter hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
22 Avsättningar ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter ↓ Minskar ↑ Ökar