2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
24 Kortfristiga lån från kreditinstitut
I kontogrupp 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut

Konto 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut är ett skuldkonto. Kontot 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2411 Kortfristiga lån från kreditinstitut ↓ Minskar ↑ Ökar