2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
26 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige

I kontogrupp 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige[redigera]

Konto 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige är ett skuldkonto. Kontot 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
26 Moms och särskilda punktskatter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige ↓ Minskar ↑ Ökar