2795 Mätnings- och granskningsarvoden

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
27 Mätnings- och granskningsarvoden
I kontogrupp 2795 Mätnings- och granskningsarvoden hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2795 Mätnings- och granskningsarvoden

Konto 2795 Mätnings- och granskningsarvoden är ett skuldkonto. Kontot 2795 Mätnings- och granskningsarvoden hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2795 Mätnings- och granskningsarvoden ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2795 Mätnings- och granskningsarvoden hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2795 Mätnings- och granskningsarvoden ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2795 Mätnings- och granskningsarvoden ↓ Minskar ↑ Ökar