2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
29 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar
I kontogrupp 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar

Konto 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar är ett skuldkonto. Kontot 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar ↓ Minskar ↑ Ökar