2960 Upplupna räntekostnader

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
29 Upplupna räntekostnader

I kontogrupp 2960 Upplupna räntekostnader hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2960 Upplupna räntekostnader[redigera]

Konto 2960 Upplupna räntekostnader är ett skuldkonto. Kontot 2960 Upplupna räntekostnader hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2960 Upplupna räntekostnader ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2960 Upplupna räntekostnader hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2960 Upplupna räntekostnader ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2960 Upplupna räntekostnader ↓ Minskar ↑ Ökar