2993 Ospecificerad skuld till leverantörer

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
2 Skulder

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder(Balanskonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
29 Ospecificerad skuld till leverantörer

I kontogrupp 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer hittar vi konton av typen skulder. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

2993 Ospecificerad skuld till leverantörer[redigera]

Konto 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer är ett skuldkonto. Kontot 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 2.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 2993 Ospecificerad skuld till leverantörer ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett skuldkonto och en skuld ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.2993 Ospecificerad skuld till leverantörer hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
2 Skulder ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer ↓ Minskar ↑ Ökar