3211 Försäljning positiv VMB 25 %

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
32 Försäljning positiv VMB 25 %

I kontogrupp 3211 Försäljning positiv VMB 25 % hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3211 Försäljning positiv VMB 25 %[redigera]

Konto 3211 Försäljning positiv VMB 25 % är ett intäktskonto. Kontot 3211 Försäljning positiv VMB 25 % hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3211 Försäljning positiv VMB 25 % ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3211 Försäljning positiv VMB 25 % hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3211 Försäljning positiv VMB 25 % ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
32 Huvudintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3211 Försäljning positiv VMB 25 % ↓ Minskar ↑ Ökar