3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
35 Fakturerade kostnader (gruppkonto)

I kontogrupp 3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto)[redigera]

Konto 3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) är ett intäktskonto. Kontot 3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
35 Fakturerade kostnader ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3500 Fakturerade kostnader (gruppkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar