3730 Lämnade rabatter

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
37 Lämnade rabatter

I kontogrupp 3730 Lämnade rabatter hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3730 Lämnade rabatter[redigera]

Konto 3730 Lämnade rabatter är ett intäktskonto. Kontot 3730 Lämnade rabatter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3730 Lämnade rabatter ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3730 Lämnade rabatter hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3730 Lämnade rabatter ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
37 Intäktskorrigeringar ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3730 Lämnade rabatter ↓ Minskar ↑ Ökar