3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
37 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)
I kontogrupp 3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto)

Konto 3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) är ett intäktskonto. Kontot 3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
37 Intäktskorrigeringar ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3751 Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar