3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
38 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)

I kontogrupp 3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto)[redigera]

Konto 3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) är ett intäktskonto. Kontot 3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
38 Aktiverat arbete för egen räkning ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3800 Aktiverat arbete för egen räkning (gruppkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar