3850 Aktiverat arbete (omkostnader)

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
38 Aktiverat arbete (omkostnader)
I kontogrupp 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3850 Aktiverat arbete (omkostnader)

Konto 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) är ett intäktskonto. Kontot 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3850 Aktiverat arbete (omkostnader) ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3850 Aktiverat arbete (omkostnader) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3850 Aktiverat arbete (omkostnader) ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
38 Aktiverat arbete för egen räkning ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3850 Aktiverat arbete (omkostnader) ↓ Minskar ↑ Ökar