3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
39 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties
I kontogrupp 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties

Konto 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties är ett intäktskonto. Kontot 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
39 Övriga rörelseintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3920 Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties ↓ Minskar ↑ Ökar