3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
39 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar

I kontogrupp 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar[redigera]

Konto 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar är ett intäktskonto. Kontot 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
39 Övriga rörelseintäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3971 Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar ↓ Minskar ↑ Ökar