4730 Erhållna rabatter

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
47 Erhållna rabatter
I kontogrupp 4730 Erhållna rabatter hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4730 Erhållna rabatter

Konto 4730 Erhållna rabatter är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4730 Erhållna rabatter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4730 Erhållna rabatter ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4730 Erhållna rabatter hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4730 Erhållna rabatter ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
47 Reduktion av inköpspriser ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4730 Erhållna rabatter ↑ Ökar ↓ Minskar