4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
4 Kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
47 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)

I kontogrupp 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) hittar vi konton av typen kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus)[redigera]

Konto 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) är ett konto för material- och varukostnader. Kontot 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 4.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
4 Kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
47 Reduktion av inköpspriser ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
4732 Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) ↑ Ökar ↓ Minskar