5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
5 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
51 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla
I kontogrupp 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla

Konto 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla är ett konto för övriga kostnader. Kontot 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 5.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
51 Fastighetskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla ↑ Ökar ↓ Minskar