5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
5 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
52 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar

I kontogrupp 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar[redigera]

Konto 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar är ett konto för övriga kostnader. Kontot 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 5.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
52 Hyra av anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5290 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar