5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
5 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
54 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år

I kontogrupp 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år[redigera]

Konto 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år är ett konto för övriga kostnader. Kontot 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 5.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
5 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år ↑ Ökar ↓ Minskar