6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
60 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)

I kontogrupp 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)[redigera]

Konto 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 6.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
60 Övriga försäljningskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto) ↑ Ökar ↓ Minskar