6061 Kreditupplysning

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
60 Kreditupplysning
I kontogrupp 6061 Kreditupplysning hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

6061 Kreditupplysning

Konto 6061 Kreditupplysning är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6061 Kreditupplysning hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 6.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 6061 Kreditupplysning ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.6061 Kreditupplysning hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6061 Kreditupplysning ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
60 Övriga försäljningskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6061 Kreditupplysning ↑ Ökar ↓ Minskar