6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
63 Förluster på övriga kortfristiga fordringar

I kontogrupp 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar[redigera]

Konto 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 6.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6380 Förluster på övriga kortfristiga fordringar ↑ Ökar ↓ Minskar