6580 Advokat- och rättegångskostnader

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
65 Advokat- och rättegångskostnader

I kontogrupp 6580 Advokat- och rättegångskostnader hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

6580 Advokat- och rättegångskostnader[redigera]

Konto 6580 Advokat- och rättegångskostnader är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6580 Advokat- och rättegångskostnader hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 6.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 6580 Advokat- och rättegångskostnader ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.6580 Advokat- och rättegångskostnader hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6580 Advokat- och rättegångskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
65 Övriga externa tjänster ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6580 Advokat- och rättegångskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar