6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
69 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter
I kontogrupp 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter

Konto 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 6.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
69 Övriga externa kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6940 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter ↑ Ökar ↓ Minskar