73 Kostnadsersättningar och förmåner

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
73 Kostnadsersättningar och förmåner
I kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.