7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
74 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda
I kontogrupp 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda

Konto 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda är ett konto för personalkostnader. Kontot 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
74 Pensionskostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7461 Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda ↑ Ökar ↓ Minskar