7581 Grupplivförsäkringspremier

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
75 Grupplivförsäkringspremier
I kontogrupp 7581 Grupplivförsäkringspremier hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7581 Grupplivförsäkringspremier

Konto 7581 Grupplivförsäkringspremier är ett konto för personalkostnader. Kontot 7581 Grupplivförsäkringspremier hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7581 Grupplivförsäkringspremier ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7581 Grupplivförsäkringspremier hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7581 Grupplivförsäkringspremier ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7581 Grupplivförsäkringspremier ↑ Ökar ↓ Minskar