7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
76 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill

I kontogrupp 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill[redigera]

Konto 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill är ett konto för personalkostnader. Kontot 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
76 Övriga personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill ↑ Ökar ↓ Minskar