7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
76 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill
I kontogrupp 7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill

Konto 7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill är ett konto för personalkostnader. Kontot 7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
76 Övriga personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7630 Personalrepresentation7631 Personalrepresentation, avdragsgill ↑ Ökar ↓ Minskar