7812 Avskrivningar på koncessioner m.m.

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
78 Avskrivningar på koncessioner m.m.

I kontogrupp 7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7812 Avskrivningar på koncessioner m.m.[redigera]

Konto 7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. är ett konto för personalkostnader. Kontot 7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
78 Avskrivningar enligt plan ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7812 Avskrivningar på koncessioner m.m. ↑ Ökar ↓ Minskar