7816 Avskrivningar på hyresrätter

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
78 Avskrivningar på hyresrätter
I kontogrupp 7816 Avskrivningar på hyresrätter hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7816 Avskrivningar på hyresrätter

Konto 7816 Avskrivningar på hyresrätter är ett konto för personalkostnader. Kontot 7816 Avskrivningar på hyresrätter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7816 Avskrivningar på hyresrätter ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7816 Avskrivningar på hyresrätter hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7816 Avskrivningar på hyresrätter ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
78 Avskrivningar enligt plan ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7816 Avskrivningar på hyresrätter ↑ Ökar ↓ Minskar