7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
79 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär

I kontogrupp 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär[redigera]

Konto 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär är ett konto för personalkostnader. Kontot 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
79 Övriga rörelsekostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7960 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär ↑ Ökar ↓ Minskar