8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
80 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag
I kontogrupp 8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag

Konto 8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 8.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag är ett specialkonto och kan öka på både debet och kredit beroende på hur de används.8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
80 Resultat från andelar i koncernföretag ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8082 Återföringar av nedskrivningar av andelar i dotterföretag ↑ Ökar ↓ Minskar