8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
88 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar

I kontogrupp 8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar[redigera]

Konto 8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 8.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar är ett specialkonto och kan öka på både debet och kredit beroende på hur de används.8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
88 Bokslutsdispositioner ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8862 Avsättning till ersättningsfond för byggnader och markanläggningar ↑ Ökar ↓ Minskar