8882 Återföring från upphovsmannakonto

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
88 Återföring från upphovsmannakonto
I kontogrupp 8882 Återföring från upphovsmannakonto hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

8882 Återföring från upphovsmannakonto

Konto 8882 Återföring från upphovsmannakonto är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8882 Återföring från upphovsmannakonto hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 8.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 8882 Återföring från upphovsmannakonto är ett specialkonto och kan öka på både debet och kredit beroende på hur de används.8882 Återföring från upphovsmannakonto hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8882 Återföring från upphovsmannakonto ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
88 Bokslutsdispositioner ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8882 Återföring från upphovsmannakonto ↑ Ökar ↓ Minskar