1750 Upplupna hyresintäkter

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
1 Tillgångar

Tillgångskonto ökar alltid på debet och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

I kontogrupp 1750 Upplupna hyresintäkter hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

1750 Upplupna hyresintäkter

Konto 1750 Upplupna hyresintäkter är ett tillgångskonto. Kontot 1750 Upplupna hyresintäkter hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 1.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 1750 Upplupna hyresintäkter ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett tillgångskonto och en tillgång ökar alltid bokföringsmässigt via debet.1750 Upplupna hyresintäkter hör till balansräkningen och är ett så kallat balanskonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1750 Upplupna hyresintäkter ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
1 Tillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
1750 Upplupna hyresintäkter ↑ Ökar ↓ Minskar