3620 Tillfällig uthyrning av personal

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
3 Intäkter

Intäktskonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter(Resultatkonto) ↓ Minskar ↑ Ökar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
36 Tillfällig uthyrning av personal

I kontogrupp 3620 Tillfällig uthyrning av personal hittar vi konton av typen intäkter. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

3620 Tillfällig uthyrning av personal

Konto 3620 Tillfällig uthyrning av personal är ett intäktskonto. Kontot 3620 Tillfällig uthyrning av personal hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 3.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 3620 Tillfällig uthyrning av personal ökar på kredit och minskar på debet. Det är för att det är ett intäktskonto och en intäkt ökar alltid bokföringsmässigt via kredit.3620 Tillfällig uthyrning av personal hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3620 Tillfällig uthyrning av personal ↓ Minskar ↑ Ökar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
3 Intäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
36 Rörelsens sidointäkter ↓ Minskar ↑ Ökar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
3620 Tillfällig uthyrning av personal ↓ Minskar ↑ Ökar