6997 Obetald utländsk inkomstskatt

Från Bokföringenonline
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
6 Övriga kostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
69 Obetald utländsk inkomstskatt

I kontogrupp 6997 Obetald utländsk inkomstskatt hittar vi konton av typen övroga kostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

6997 Obetald utländsk inkomstskatt

Konto 6997 Obetald utländsk inkomstskatt är ett konto för övriga kostnader. Kontot 6997 Obetald utländsk inkomstskatt hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 6.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 6997 Obetald utländsk inkomstskatt ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.6997 Obetald utländsk inkomstskatt hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6997 Obetald utländsk inkomstskatt ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
6 Övriga kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
69 Övriga externa kostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
6997 Obetald utländsk inkomstskatt ↑ Ökar ↓ Minskar