7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar

Från Allt om bokföring
Hoppa till: navigering, sök

Kontoklass

Kontoklass Kontoslag
7 Personalkostnader

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp

Kontogrupp Kontoslag
78 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
I kontogrupp 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar hittar vi konton av typen personalkostnader. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar

Konto 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar är ett konto för personalkostnader. Kontot 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 7.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar ökar på debet och minskar på kredit. Det är för att det är ett utgiftskonto och en utgift ökar alltid bokföringsmässigt via debet.7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
7 Personalkostnader ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
78 Avskrivningar enligt plan ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar ↑ Ökar ↓ Minskar