8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

Från Min wikin
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kontoklass[redigera]

Kontoklass Kontoslag
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag (Balanskonto) ↑ Ökar ↓ Minskar

Kontogrupp[redigera]

Kontogrupp Kontoslag
80 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag

I kontogrupp 8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag hittar vi konton av typen intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret.

8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag[redigera]

Konto 8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag är ett konto för intäkter och kostnader av särskilt slag. Kontot 8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån. Den första siffran i kontot utgör den så kallade kontoklassen. I detta fall klass 8.Ett konto är antingen ett balanskonto och hör till balansrapporten eller ett resultatkonto och hör till resultatrapporten. 8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag är ett specialkonto och kan öka på både debet och kredit beroende på hur de används.8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag hör till resultaträkningen och är ett så kallat resultatkonto.

Bokföringsmässig effekt[redigera]

Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag ↑ Ökar ↓ Minskar

Bokföringsmässig sammanställning[redigera]

Kontoklass Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
8 Intäkter och kostnader av särskilt slag ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontogrupp Kontoslag Debet (vänster) Kredit (höger)
80 Resultat från andelar i koncernföretag ↑ Ökar ↓ Minskar
Kontonr Transaktion Debet (vänster) Kredit (höger)
8080 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag ↑ Ökar ↓ Minskar